Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan - 6

Sư lược về Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan

Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan là một chi khủng long hông thú, cổ ngắn tồn tại trong kỷ Jura muộn…

Bình luận
Cùng tìm hiểu về Khủng long Piatnitzkysaurus - 1

Cùng tìm hiểu về Khủng long Piatnitzkysaurus

Khủng long Piatnitzkysaurus là một chi khủng long đã tuyệt chủng cỡ trung bình nhỏ, được Jose Bonaparte lần đầu…

Bình luận