Mỹ long Tân Cương Bellusaurus - 1

Khám phá loài khủng long với cái tên thú vị: Mỹ long Tân Cương Bellusaurus

Có một loài khủng long có cái tên vô cùng thú vị mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu…

Bình luận
Khủng long Bắc Phiếu Beipiaosaurus - 1

Khám phá 5 sự thật về Khủng long Bắc Phiếu (Beipiaosaurus)

Khủng long Bắc Phiếu (Beipiaosaurus) là một chi khủng long chân thú sống trong thời kỳ kỷ Phấn trắng sớm…

Bình luận