Khủng long khiên tuyết tùng Cedarpelta - 8

Khám phá về loài Khủng long khiên tuyết tùng Cedarpelta

Khủng long khiên tuyết tùng Cedarpelta là một chi của nhánh Khủng long bọc giáp (tên khoa học: Ankylosaurid) dựa…

Bình luận