Khủng long vùng Colorados - 5

Tất tật về Khủng long vùng Colorados (Coloradisaurus)

Khủng long vùng Colorados (Coloradisaurus) là một loài khủng long ăn thực vật, sống trong giai đoạn Norian đến Rhaetian…

Bình luận