Khủng long mỹ cáp Compsognathus - 1

Khám phá 6 sự thật thú vị Khủng long mỹ cáp Compsognathus

Có kích thước chỉ nhỉnh hơn con gà tây một chút, có thể nói Khủng long mỹ cáp Compsognathus được…

Bình luận
Khủng long đuôi lông vũ Caudipteryx - 11

Tìm hiểu về loài Khủng long đuôi lông vũ Caudipteryx

Khủng long đuôi lông vũ Caudipteryx là một trong những loài khủng long có lông đầu tiên được biết đến,…

Bình luận