7 bí ẩn về cỗ xe tăng hạng nặng thời tiền sử - Khủng long hợp nhất Ankylosaurus - 1

7 bí ẩn về cỗ xe tăng hạng nặng thời tiền sử – Khủng long hợp nhất Ankylosaurus

Là một trong những loài khủng long được phát hiện và nghiên cứu sớm nhất, những con Khủng long hợp…

Bình luận
Khủng long cao cổ Ampelosaurus với bộ não chỉ bé bằng bóng tennis - 2

Khủng long cao cổ Ampelosaurus với bộ não chỉ bé bằng bóng tennis

Khủng long cao cổ Ampelosaurus có nghĩa là “thằn lằn dây leo” theo tiếng Hy Lạp cổ. Khủng long cao…

Bình luận