Khủng long Kình ngư Cetiosaurus - 12

Những phát hiện mới nhất về Khủng long Kình ngư (Cetiosaurus)

Đối với việc nghiên cứu về cổ sinh vật học, Vương quốc Anh được xem là khu vực có vai…

Bình luận
Khủng long siêu nặng Barosaurus - 1

Tìm hiểu về Khủng long nặng nhất thế giới: khủng long siêu nặng Barosaurus

Là một trong những loài Khủng long lớn nhất được biết đến trên thế giới, Khủng long siêu nặng Barosaurus…

13 comments