Khủng long gai ăn thịt lớn nhất thế giới Spinosaurus - những bí ẩn mà bạn chưa khám phá - 1

Khủng long gai ăn thịt lớn nhất thế giới Spinosaurus – những bí ẩn mà bạn chưa khám phá

Khi nói đến một trong những chi khủng long ăn thịt nổi tiếng, người ta nghĩ ngay đến “T-Rex” tức…

Bình luận