Khủng long ốc xà cừ Conchoraptor - 1

Khám phá loài Khủng long ốc xà cừ Conchoraptor

Khủng long ốc xà cừ Conchoraptor là một loài khủng long ăn thịt sống trong thời kỳ kỷ Phấn trắng…

Bình luận