Khủng long cao cổ Ampelosaurus với bộ não chỉ bé bằng bóng tennis - 2

Khủng long cao cổ Ampelosaurus với bộ não chỉ bé bằng bóng tennis

Khủng long cao cổ Ampelosaurus có nghĩa là “thằn lằn dây leo” theo tiếng Hy Lạp cổ. Khủng long cao…

Bình luận