Khủng long cát Ammosaurus và những tranh cãi chưa có hồi kết - 5

Khủng long cát Ammosaurus và những tranh cãi chưa có hồi kết

Khủng long cát Ammosaurus là một chi khủng long tồn tại vào khoảng 195 đến 180 triệu năm trước, từ…

Bình luận