9 bí ẩn về loài Khủng long móng phẳng Anserimimus - 2

9 bí ẩn về loài Khủng long móng phẳng Anserimimus

Khủng long móng phẳng Anserimimus, tồn tại trong thời kỳ Phấn Trắng muộn (khoảng 84-65 triệu năm trước), là một…

Bình luận