Khủng long Khổng tử (Confuciusornis) - 2

Khủng long Khổng tử (Confuciusornis) – loài chim bé nhỏ trong thế giới cổ đại

Trong số những loài chim nguyên thủy, Khủng long Khổng tử (Confuciusornis) là một trong số những chi được đánh…

Bình luận