Khám phá về loài khủng long đặc biệt: Khủng long mỏ vẹt Achelousaurus - 4

Khám phá về loài khủng long đặc biệt: Khủng long mỏ vẹt Achelousaurus

Vào khoảng 79 đến 60 triệu năm trước tại nơi ngày nay là Bắc Mỹ, có một loài khủng long…

Bình luận