Khám phá thêm 5 bí ẩn về Khủng long phương nam Austrosaurus - 7

Khám phá thêm 5 bí ẩn về Khủng long phương nam Austrosaurus

Khủng long phương nam Austrosaurus là một chi khủng long được phát hiện tại hệ tầng Allaru và Winton của…

Bình luận