Những điều thú vị về Khủng long linh túc Tứ Xuyên Agilisaurus - 1

Những điều thú vị về Khủng long linh túc Tứ Xuyên Agilisaurus

Khủng long linh túc Tứ Xuyên Agilisaurus là một chi của loài khủng long hông chim (tên khoa học: Ornithischian)…

Bình luận
Bí ẩn về khủng long gân Tenontosaurus chưa được giải đáp - 6

Bí ẩn về khủng long gân Tenontosaurus chưa được giải đáp

Khi nói đến kỷ Jura, ắt hẳn những người yêu khủng long sẽ nghĩ ngay đến khủng long chân thằn…

Bình luận