Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan - 6

Sư lược về Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan

Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan là một chi khủng long hông thú, cổ ngắn tồn tại trong kỷ Jura muộn…

Bình luận
Khám phá loài Khủng long cận mặt sừng Anchiceratops - 6

8 khám phá về loài Khủng long cận mặt sừng Anchiceratops?

Khủng long cận mặt sừng Anchiceratops là loài khủng long tồn tại vào khoảng 71 – 72 triệu năm trước…

Bình luận