Khủng long Kình ngư Cetiosaurus - 12

Những phát hiện mới nhất về Khủng long Kình ngư (Cetiosaurus)

Đối với việc nghiên cứu về cổ sinh vật học, Vương quốc Anh được xem là khu vực có vai…

Bình luận