hủng long Triêu Dương (Chaoyangsaurus) - 8

Khám phá Khủng long Triêu Dương (Chaoyangsaurus) – loài khủng long mặt sừng nguyên thủy nhất

Khủng long Triêu Dương (Chaoyangsaurus) là một chi thuộc liên họ Khủng long mặt sừng (tên khoa học: Ceratopsia) được…

Bình luận