Tìm hiểu loài Khủng long khác chi Alioramus đến từ Mông Cổ - 7

Tìm hiểu loài Khủng long khác chi Alioramus đến từ Mông Cổ

Khủng long khác chi Alioramus sở hữu cái tên “Alioramus” trong tiếng Latin có nghĩa là “chi nhánh (tiến hóa)…

Bình luận