Allosaurus: A Walking with Dinosaurs Special (2000)

Chi Quái dị long Allosaurus – Những loài khủng long “chưa xác định”

Chi Quái dị long có tên khoa học là “Allosaurus”, xuất phát từ tiếng Latin nghĩa là “thằn lằn khác…

Bình luận