Khủng long linh hoạt Camptosaurus - 20

Hỗn loạn trong phân loại về các loài thuộc chi Khủng long linh hoạt Camptosaurus

Khủng long linh hoạt Camptosaurus là một chi khủng long đi bằng hai chân, có mỏ và không răng, ăn…

Bình luận
khủng long Baktron (Bactrosaurus) - 1

Khám phá khủng long Baktron (Bactrosaurus) – Chi nổi tiếng nhất của bộ Khủng long mỏ vịt

Khủng long Baktron (Bactrosaurus) là một trong những chi khủng long thuộc họ Khủng long mỏ vịt (tên khoa học:…

Bình luận