Khủng long Bắc Phiếu Beipiaosaurus - 1

Khám phá 5 sự thật về Khủng long Bắc Phiếu (Beipiaosaurus)

Khủng long Bắc Phiếu (Beipiaosaurus) là một chi khủng long chân thú sống trong thời kỳ kỷ Phấn trắng sớm…

Bình luận
Khủng long siêu nặng Barosaurus - 1

Tìm hiểu về Khủng long nặng nhất thế giới: khủng long siêu nặng Barosaurus

Là một trong những loài Khủng long lớn nhất được biết đến trên thế giới, Khủng long siêu nặng Barosaurus…

13 comments
Cùng tìm hiểu về Đại long ăn cỏ Alamosaurus - Loài khủng long lớn nhất Bắc Mỹ - 4

Cùng tìm hiểu về Đại long ăn cỏ Alamosaurus – Loài khủng long lớn nhất Bắc Mỹ

Đại long ăn cỏ Alamosaurus là một chi khủng long chân thằn lằn sống vào thời kỳ cuối Kỷ Phấn…

1 comment