Khủng long sông Kim Sa (Chinshakiangosaurus) - 10

Những khám phá ít ỏi về Khủng long sông Kim Sa (Chinshakiangosaurus)

Khủng long sông Kim Sa (Chinshakiangosaurus) là một trong những chi của khủng long hông thằn lằn nguyên thủy nhất…

Bình luận