Khám phá về loài khủng long đặc biệt: Khủng long mỏ vẹt Achelousaurus - 4

Khám phá về loài khủng long đặc biệt: Khủng long mỏ vẹt Achelousaurus

Vào khoảng 79 đến 60 triệu năm trước tại nơi ngày nay là Bắc Mỹ, có một loài khủng long…

Bình luận
Khám Phá Mọi Điều Về Loài Khủng Long Thằn Lằn To Nhất Thế Giới Argentinosaurus - 8

Khám phá mọi điều về loài khủng long thằn lằn to nhất thế giới Argentinosaurus

Tuy đã qua hàng triệu năm tuyệt chủng, đến nay, thế giới bọ sát đặc biệt là khủng long luôn…

Bình luận