Khủng long ăn bao nhiêu thức ăn mỗi ngày?

Thông qua các phương pháp nghiên cứu và các kết luận trên thì lượng thức ăn mà khủng long cần tiêu thụ là khác nhau tùy vào kích thước của các loài khủng long cũng như chất dinh dưỡng của từng loại thức ăn.

Bình luận