Khủng long Bắc Phiếu Beipiaosaurus - 1

Khám phá 5 sự thật về Khủng long Bắc Phiếu (Beipiaosaurus)

Khủng long Bắc Phiếu (Beipiaosaurus) là một chi khủng long chân thú sống trong thời kỳ kỷ Phấn trắng sớm…

Bình luận