Khủng long Kình ngư Cetiosaurus - 12

Những phát hiện mới nhất về Khủng long Kình ngư (Cetiosaurus)

Đối với việc nghiên cứu về cổ sinh vật học, Vương quốc Anh được xem là khu vực có vai…

Bình luận
Khủng long răng hạnh Amygdalodon - một trong những loài bí ẩn nhất Nam Mỹ - 1

Khủng long răng hạnh Amygdalodon – một trong những loài bí ẩn nhất Nam Mỹ

Khủng long răng hạnh Amygdalodon là loài khủng long thuộc họ Khủng long dạng chân thằn lằn, nhánh Khủng long…

Bình luận