Khủng long bò đực Carnotaurus - 7

Khủng long bò đực Carnotaurus – loài khủng long thiện chiến

Những con khủng long ăn thịt luôn là một nỗi khiếp sợ của muôn loài động vật thời tiền sử….

Bình luận