Khủng long trắc thủ Chirostenotes - 11

Kẻ săn mồi nhỏ nhưng có võ: Khủng long trắc thủ Chirostenotes

Khủng long trắc thủ Chirostenotes là một loài khủng long ăn thịt sống trong thời kỳ kỷ Phấn trắng tại…

Bình luận