Khủng long Trùng Khánh (Chungkingosaurus) - 7

Bí ẩn xoay quanh Khủng long Trùng Khánh (Chungkingosaurus)

Khủng long Trùng Khánh (Chungkingosaurus) là một chi khủng long ăn thực vật, sống trong thời kỳ kỷ Jura, tại…

Bình luận