Khủng long đuôi lông vũ Caudipteryx - 11

Tìm hiểu về loài Khủng long đuôi lông vũ Caudipteryx

Khủng long đuôi lông vũ Caudipteryx là một trong những loài khủng long có lông đầu tiên được biết đến,…

Bình luận
Cùng tìm hiểu về chú Khủng long lông vũ Sinosauropteryx điệu đà - 1

Cùng tìm hiểu về chú Khủng long lông vũ Sinosauropteryx điệu đà

Liêu Ninh (Trung Quốc) được cho là nơi rất nổi tiếng với các trầm tích, hóa thạch của các loài…

Bình luận