Khám phá: Khủng long giao phối, sinh sản, nuôi con như thế nào?

Cách sinh sản và nuôi con của khủng long tiền sử vẫn còn là một vẩn số rất lớn với nền khoa học hiện nay, mỗi loài sẽ có cách giao phối khác nhau sao cho phù hợp với kích thước cơ thể và thói quen sống của chúng.

1 comment