Khủng long mào gai Amargasaurus - những kẻ khổng lồ thân thiện - 1

Khủng long mào gai Amargasaurus – những kẻ khổng lồ thân thiện

Khủng long mào gai có tên khoa học là Amargasaurus, theo tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là “thằn lằn La…

Bình luận