Khủng long Chubut (Chubutisaurus) - 6

Khám phá 7 thông tin thú vị về Khủng long Chubut (Chubutisaurus)

Khủng long Chubut (Chubutisaurus) là một chi khủng long tồn tại từ kỷ Phấn trắng sớm ở khu vực ngày…

Bình luận