Khủng long ác thần Chindesaurus - 1

Khám phá loài khủng long có cái tên đáng sợ: Khủng long ác thần Chindesaurus

Khủng long ác thần Chindesaurus là một chi khủng long sống khoảng 216 triệu năm trước trong phần sau của…

2 comments