Khủng long Abelisaurus - Phiên bản thu nhỏ của Khủng long bạo chúa T-Rex - 1

Khủng long Abelisaurus – Phiên bản thu nhỏ của Khủng long bạo chúa T-Rex

Khủng long Abelisaurus là một chi khủng long thuộc họ khủng long chân thú mới, phân họ khủng long đầu…

Bình luận