Khủng long giàn thiêu Citipati - 1

Khủng long giàn thiêu Citipati – Kẻ trộm trứng hay bảo mẫu bất đắc dĩ?

So với những loài khủng long nguyên thủy với những hình dáng điển hình của loài bò sát, các loài…

Bình luận