10+ khám phá về loài khủng long nhỏ bé đến từ Trung Quốc - Khủng long sừng cổ Archaeoceratops - 1

10+ khám phá về loài khủng long nhỏ bé đến từ Trung Quốc – Khủng long sừng cổ Archaeoceratops

Khủng long sừng cổ Archaeoceratops là loài khủng long mặt rừng kỳ lạ đến từ Cam Túc, Trung Quốc. Chúng…

Bình luận