Khủng long răng hạnh Amygdalodon - một trong những loài bí ẩn nhất Nam Mỹ - 1

Khủng long răng hạnh Amygdalodon – một trong những loài bí ẩn nhất Nam Mỹ

Khủng long răng hạnh Amygdalodon là loài khủng long thuộc họ Khủng long dạng chân thằn lằn, nhánh Khủng long…

Bình luận