Khủng long sừng Ceratosaurus - 9

Khủng long sừng Ceratosaurus – kẻ săn mồi nguy hiểm nhất của kỷ Jura muộn

Khủng long sừng Ceratosaurus là một trong những loài khủng long nổi tiếng và đã có nhiều nghiên cứu cũng…

Bình luận