Tìm hiểu tất tần tật về khủng long chân thằn lằn Saltasaurus - 1

Tìm hiểu bí mật về khủng long chân thằn lằn Saltasaurus

Nếu có một câu hỏi, loài khủng long nào có kích thước khổng lồ và ăn cỏ mà bạn biết?…

Bình luận