Khám phá 8 điều thú vị về Khủng long khuyết sừng mũi Arrhinoceratops - 5

Khám phá 8 điều thú vị về Khủng long khuyết sừng mũi Arrhinoceratops

Khủng long khuyết sừng mũi Arrhinoceratops là một chi khủng long sống trong giai đoạn đầu Maroc của kỷ Phấn…

Bình luận
Khám phá động vật tiền sử: Khủng long ba sừng Triceratops - 11

Khám phá động vật tiền sử: Khủng long ba sừng Triceratops

Trong số các loài khủng long có diềm cổ, chủng loại khủng long diềm cổ dài chính là loài tồn…

Bình luận