10+ thông tin hữu ích về loài Khủng long cổ điểu Archaeornithomimus - 6

10+ thông tin hữu ích về loài Khủng long cổ điểu Archaeornithomimus

Khủng long cổ điểu Archaeornithomimus (Archaeornithomimus có nghĩa là “bắt chước loài chim cổ đại”) là một chi của liên…

Bình luận
Tìm hiểu loài khủng long Alvarezsaurus đến từ xứ sở Argentina - 6

Tìm hiểu loài khủng long Alvarezsaurus đến từ xứ sở Argentina

Khủng long Alvarezsaurus được tìm thấy trong hệ tầng Bajo de la Carpa ở Argentina, sống trong kỷ Phấn trắng…

Bình luận