Sự thật thú vị về khủng long mào mỏ vịt Saurolophus - 2

Sự thật thú vị về khủng long mào mỏ vịt Saurolophus

Trải qua hàng ngàn biên niên sử, khủng long luôn chiếm một phần gì đó khiến giới khoa học cũng…

Bình luận
Khám phá bí mật chưa biết về khủng long móng vuốt Velociraptor - 11

Khám phá bí mật chưa biết về khủng long móng vuốt Velociraptor

Khủng long được cho là tồn tại cách đây khoảng 220-65 triệu năm trước đây. Bằng những mẫu vật được…

Bình luận
Khám phá động vật tiền sử: Khủng long ba sừng Triceratops - 11

Khám phá động vật tiền sử: Khủng long ba sừng Triceratops

Trong số các loài khủng long có diềm cổ, chủng loại khủng long diềm cổ dài chính là loài tồn…

Bình luận